onsdag 11 september 2013

CONVENIENCE STORES SWEDEN
Första delen av en kundstudie för Servicehandeln presenterad

I slutet av augusti presenterade Code Conceptdevelopement den första delen av en kundundersökning som görs på uppdrag av Convenience Stores Sweden.

Servicehandeln befinner sig i en omstruktureringsfas och behöver stärka sina positioner. Kedjor och grossister har därför bildat en gemensam grupp - Convenience Stores Sweden - för att aktivt arbeta med frågor som bidrar till servicehandelns framgång och tillväxt. Målet är att öka tillväxten inom servicehandeln och man har redan satt i gång arbetet.
Code Conceptdevelopement kontaktades för att genomföra en kundstudie för Servicehandeln.  
Studiens syfte är att utifrån konsumentinsikter identifiera konkreta förbättringsåtgärder för att på så sätt kunna öka kundtrafiken och därmed försäljningen.  Några av frågeställningar som konsumenterna har tagit ställning till är; Varför besöker man de olika kedjorna? När besöker man dem? Vad är alternativen?
 
Första delen av studien består av ett antal intervjuer i butik samt fokusgrupper med kunder inom servicehandeln. I den andra delen kommer resultaten att kvantifieras och valideras.

Några av de insikter vi har fått fram från den kvalitativa delen är;

       Det personliga mötet blir allt viktigare

       Hälsosamt och fräscht är viktiga attribut

       Spelplanen har förändrats med nya aktörer förändrat beteende

Nästa steg i kundundersökningen blir att under hösten kvantifiera och validera de resultat som framkommit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar