onsdag 25 september 2013

GOOD ARCHITECTURE


Quote by  Brian Foote och Joseph Yoder
Bag by Ogeborg

tisdag 24 september 2013

BYGGTIDER

 
Att efter lång tid av utveckling, design och ritningsarbete få se ett koncept växa fram fysiskt är en del av vår arbetet som alltid är väldigt givande.
 
Vi är inne i en hektiskt byggperiod med många etableringar och uppbyggnader av koncept som vi jobbat med under en längre tid som bla Sony Musics huvudkontor, Saluhallskoncept, lågpriskoncept, outletkonceptet Arkivet i Uppsala (instagram arkivetuppsala), Fotografering av ett nytt badrumskoncept som lanseras i november samt Wayne´s caféer på Vasagatan och i Norge (tack Alexander för vädligt gott kaffe till kontoret)
 
 

onsdag 11 september 2013

CONVENIENCE STORES SWEDEN
Första delen av en kundstudie för Servicehandeln presenterad

I slutet av augusti presenterade Code Conceptdevelopement den första delen av en kundundersökning som görs på uppdrag av Convenience Stores Sweden.

Servicehandeln befinner sig i en omstruktureringsfas och behöver stärka sina positioner. Kedjor och grossister har därför bildat en gemensam grupp - Convenience Stores Sweden - för att aktivt arbeta med frågor som bidrar till servicehandelns framgång och tillväxt. Målet är att öka tillväxten inom servicehandeln och man har redan satt i gång arbetet.
Code Conceptdevelopement kontaktades för att genomföra en kundstudie för Servicehandeln.  
Studiens syfte är att utifrån konsumentinsikter identifiera konkreta förbättringsåtgärder för att på så sätt kunna öka kundtrafiken och därmed försäljningen.  Några av frågeställningar som konsumenterna har tagit ställning till är; Varför besöker man de olika kedjorna? När besöker man dem? Vad är alternativen?
 
Första delen av studien består av ett antal intervjuer i butik samt fokusgrupper med kunder inom servicehandeln. I den andra delen kommer resultaten att kvantifieras och valideras.

Några av de insikter vi har fått fram från den kvalitativa delen är;

       Det personliga mötet blir allt viktigare

       Hälsosamt och fräscht är viktiga attribut

       Spelplanen har förändrats med nya aktörer förändrat beteende

Nästa steg i kundundersökningen blir att under hösten kvantifiera och validera de resultat som framkommit.

tisdag 3 september 2013

KRAFTKÄLLAN

 
Kraftkällan i Uppsala slog upp sitt nya gym med det helt nya konceptet vi utvecklat vid midsommar och succén var omedelbar.
En ökning med 16% under sommaren och all time high häromdagen med 550 besökare är väldigt stor effekt för en aktör som hållit på så länge och speciellt med tanke på det underbara sommarvädret.
Att kuna påverka  besöksfrekvens och ökat försäljning genom rätt miljö på den här nivån är ett starkt kvitto för ett väl genomfört och lyckat projekt.
Uppdraget är en total konceptlösning från ritning av byggnaden med sin fasadbeklädnad i zinkplåt och helhetsgrepp på ytdisponering för de olika funktionerna i anläggningen samt material och inredningslösningar.
Den industriella karaktären i byggnaden med öppna stålbalkskonstruktioner och putsade väggar får en varm karaktär av det massiva mörkbetsade grangolvet och fullfärgslysrör i sträckmetallsarmaturerna Grid från Zero.