onsdag 2 maj 2012

FÖRSTÄRKNING CATEGORYMANAGEMENT

Vi har engagerat Per Rosengren i Code.
Per börjar på heltid from den 1/7 som projektledare inom Categorymanagement med specialistkompentens inom hållbar utveckling.

Per har över 35 års erfarenhet från dagligvaruhandeln med fokus på kategoriarbete och förändringsprocesser. Per harerfarenhet av operativt och strategiskt kategoriarbete samt organisations- och processutveckling. Under åren har han ingått i både nationella och nordiska ledningsgrupper. Per har också en bred kompetens inom hållbarutveckling kopplat till detaljhandeln. Närmast kommer han från en tjänst som Direktör Hållbarutveckling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar