tisdag 13 mars 2012

UPPSALA TENNIS

Vi har fått i uppdrag att utveckla inredningskoncept för Uppsalas nya tennishall.
I byggnaden som även ska inhysa en multisport hall jobbar vi med utformning av restaurang, entré, lös inredning och materialval.
Hallen ska bli Sveriges modernaste tennisanläggning och stort fokus läggs på miljöaspekter i alla delar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar